Vad är en Hälsoprofilbedömning?

Livsstil och hälsa är a och o för en meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Människor som är aktiva och gör medvetna val presterar bättre på arbetsplatsen.  Hälsoprofilbedömningen är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

Många företag har kommit långt i det förebyggande hälsoarbetet och har en fungerande strategi. Andra vet inte riktigt i vilken ände de ska börja. Där kan vi hjälpa dig!

c/o You gör omfattande hälsokartläggningar av företagens medarbetare där vi får tydliga indikationer inom vilket/vilka områden företaget behöver lägga sina insatser.

Läs mer om hur det går till:

Produktblad – Hälsoprofilbedömning


Boka här