Text_2

Samtalscoachning

Utforska dina drömmar, möjligheter, hinder och mål

Coachning är en tankeprocess som ska leda till konkreta hållbara resultat som blir naturliga delar i din vardag. Tillsammans utforskar vi dina möjligheter, hinder, drömmar och mål och jobbar för att ta dig dit du vill, på det sätt som ger just dig allra mest.

En samtalscoach kommer inte med direkta och konkreta råd eller tips. Vi strävar istället efter att få dig att själv se lösningarna, ta dig framåt och hitta motivation. Lösningen finns hos dig, ibland behöver du bara få rätt frågor ställda för att komma på svaret.

 • Vilka mål har du?
 • Hur ska du ta dig dit?
 • Vilka hinder ser du?
 • Vilka resurser har du till ditt förfogande?
 • Vad blir ditt nästa steg?

Vi är integrativa coacher och vill integrera dig som en helhet. Tanke, känsla och kropp är delar av samma system och våra tankar och känslor påverkar hur väl vi presterar.

 

När behövs coachning?

 • Du vill prestera bättre/uppnå bättre resultat
 • Du vill förändra din arbetssituation
 • Du vill utveckla relationen till dig själv och andra
 • Du vill minska på negativ stress
 • Du vill må bättre
 • Omställning i arbetet, personalvägledning/karriärcoaching
 • När arbetsplatsen vill göra en förbättring i arbetsklimatet, stärka personalen och/eller göra en omorganisation

 


Boka här