Text_2

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB)  – en hälsokartläggning av företaget.

Hälsoprofilbedömning™, HPB, är den ledande metoden att på individnivå motivera till förändringar i livsstil och därmed påverka hälsan. Under en HPB samtalar vi kring individens livsstil, genomför ett konditionstest, mäter blodtryck och diskuterar vikt. HPB utgår från beteendevetenskap, medicin och fysiologi samt över 40 års beprövad utveckling.

c/o You utför omfattande hälsokartläggningar av företag och medarbetare kring den fysiska och psykiska hälsan. Med resultaten som underlag gör vi därefter en behovsanalys och identifierar vilka åtgärder som behövs för att få en friskare och effektivare personal.

Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad hälsoprofilbedömare från c/o You och era anställda. Vi kartlägger hur varje enskild person mår och motiverar till en eventuell livsstilsförändring.

Efter hälsosamtal och konditionstest sammanställer c/o You en grupprapport till arbetsgivaren vilket gör hälsoprofilbedömningen till ett övergripande underlag för det fortsatta strategiska hälsoarbetet.

c/o You har ett unikt koncept där vi efter genomförd hälsoprofilbedömning hjälper er att hitta det just era medarbetare behöver. Det kan vara allt från tuffa gruppträningspass till stillsam yoga.  En hälsosam livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv och där finns vi med från start till mål.

Hälsoprofilbedömning är tvärvetenskapligt förankrad inom medicin, fysiologi och beteendevetenskap.

Hälsoprofilbedömning har sitt ursprung från mitten av 1970-talet och upphovsmännen Gunnar Andersson och Sture Malmgrens utvecklingsarbete på SAAB i Linköping.

1976 presenterades för första gången begreppet Hälsoprofilbedömning i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”.  Uppmärksamheten för Hälsoprofilbedömning gjorde att många ville använda Hälsoprofilbedömning för att utveckla hälsa på sina egna arbetsplatser.

1979 påbörjades den första utbildningen av Hälsoprofilbedömare på kursgården Stråkenshus utanför Motala. Några år senare började också utbildning på universitet, högskolor, folkhögskolor och hos privata utbildningsaktörer.

1987 förankrades metoden tvärvetenskapligt genom två doktorsavhandlingar i medicin på Linköpings Universitet.


Boka här